Dodaj bezpłatnie ogłoszenie do tablicy ogłoszeń. Dalej >>>  
  Tablica Ogłoszeń  
   
  WZHGRiDO chciałby zaprosić wszystkich chętnych do skorzystania z Tablicy Ogłoszeń - nowej aplikacji na stronie.

Tablica Ogłoszeń powstała, aby dać wszystkim hodowcom możliwość kontaktu ze sobą, w szczególności w czasach gdy organizowanie wystaw, giełd czy innych imprez jest niemożliwe.

WZHGRiDO nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z Tablicy Ogłoszeń, gdyż jest to inicjatywa pro społeczna (pro publico bono).

Jedyne co musisz zrobić to zarejestrować się na stronie WZHGRiDO i przestrzegać regulaminu dodawania ogłoszeń.

Rejestracja jest bezpłatna, a jej celem jest uniknięcie niepożądanych treści, które mogą być publikowane przez złośliwe oprogramowanie.

W skrócie:
 • dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne

 • dodawanie ogłoszeń jest dla wszystkich (zrzeszonych i niezrzeszonych)

 • do ogłoszenia możesz dodać w prosty sposób aż 8 zdjęć

 • twoje ogłoszenie jest widoczne dla wszystkich odwiedzających

 • możesz przedłużyć ważność twojego ogłoszenia tyle razy ile chcesz
 •  
     
    05-02-2021    
       
    Zaproszenie na zebranie jesienne  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. Maurycego Trybulskiego zaprasza Członków naszego Związku na jesienne zebranie poświęcone zarówno najbliżej warszawskiej wystawie organizowanej w styczniu 2024r. oraz innym sprawom organizacyjnym.

  Zebranie odbędzie się w Warszawie, w dniu 05 listopada 2023 (niedziela) o godz. 10.00, przy ul. Nowoursynowskiej 161 - w dotychczasowym miejscu (bufet w Domu Akademickim ”IKAR”).

  Sprawy przewidywane do omówienia na zebraniu:
 • 1) Informacje na temat wystaw: Klubu PDL w Broniszach oraz wystawy w Garwolinie.

 • 2) Przedstawienie i interpretacja Regulaminu Warszawskiej Wystawy i jej programu.

 • 3) Powołanie Komitetu Obsługi Wystawy, w tym:

 • a) Komisarza wystawy,

 • b) Kierownika sali,

 • c) osób odpowiedzialnych za prace związane z obsługą wystawy, głównie rozstawienie i złożenie klatek, przyjmowanie / wydawanie eksponatów, dozór sali, karmienie ptaków, itp.

 • d) Kierownika giełdy – plus osoby do obsługi giełdy,

 • e) Obsługa parkingu,

 • f) podział innych czynności przygotowawczych.


 • Omówienie pozostałych spraw związanych z organizacją wystawy.
 • 4) Informacja na temat zgłaszania zwierząt na wystawę krajową w Kielcach, planowaną w dniach: 14–17 grudnia 2023r.

 • 5) Przyjmowanie składek.

 • 6) Zamawianie i przyjmowanie opłaty za zamówione obrączki.

 • 7) Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę.

 • 8) Inne.


 • Informujemy, że zamówienie i opłata za obrączki złożone do dnia 30.11.2023 , otrzymują gwarancję otrzymania obrączek najpóźniej na warszawskiej wystawie lub wcześniej. Obrączki domawiane w późniejszym terminie będą dostarczane po ich uzyskaniu, lecz bez gwarancji terminu i będą w cenie 2 zł / szt.

  Warszawska wystawa planowana jest w dniach 11–14 stycznia 2024 roku w Pruszkowie.

  Wszystkich hodowców z naszego Związku, zachęcamy do udziału w zebraniu.

  Bieżące informacje o wystawie możliwe będą do uzyskania na stronie internetowej Warszawskiego Związku
   
     
    06-10-2023    
       
    Zaproszenie na Zjazd Nadzwyczajny  
    Zarząd Warszawskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego im. prof. M. Trybulskiego, na podstawie § 20 Statutu, ma zaszczyt zaprosić wszystkich Członków zrzeszonych w Naszym Związku, na Zjazd Nadzwyczajny.

  Zjazd Nadzwyczajny odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 , w Warszawie, przy ul. Poligonowej 32, w restauracji STACJA SMAKU POLIGONOWA (budynek RADWARu). Wjazd przez parking na przeciwko sądu. Gdyby szlaban był zamknięty, hasło „Stacja Smaku”.

  Pierwszy termin Zjazdu o godz. 10.00, drugi termin Zjazdu o godz. 10.15.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zjazdu.
  2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie Regulaminu Zjazdu, prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  6. Sprawozdanie  Zarządu z wystawy zorganizowanej w styczniu 2023r.
  7. Dyskusja nad organizacją ww. wystawy oraz organizacją następnych wystaw.
  8. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Związku w 2022r.,
  w tym, przedstawienie Zebranym informacji o bieżącym stanie majątkowym Związku.
  9. Przedstawienie kandydatów oraz podjęcie Uchwały o nadaniu tytułu Honorowego członka Warszawskiego Związku HGR i DO.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad Zjazdu.

  Z uwagi na obecną syt. dla ułatwienia przygotowania odpowiednich warunków na Sali Zjazdu, prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na Zjazd do Krzysztofa
  Stachurskiego
  , na nr tel. 504 285 724 , do dnia 11.04.2023 .

  Z poważaniem
  Zbigniew Rajski
  Prezes Zarządu
   
     
    17-03-2023    
       
    Wyniki konkursów na Wystawie Warszawskiej 2023  
    W załączeniu tabela z wynikami konkursów gołębi i drobiu.  
   
  załączniki:
   
    19-01-2023    
       
    Wystawa Warszawska 2023  
    Wystawa gołębi, drobiu ozdobnego, połączona z pokazem innych zwierząt hobbystycznych WARSZAWA 2023 odbędzie się w dniach 14-15.2023 na terenie Areny Pruszków mieszczącej się przy ulicy Andrzeja 1 .

  TERMINARZ WYSTAWY

  Organizacja Wystawy:
  ● Czwartek 12.01.2023r – przyjęcie zwierząt od godz 16.00 do godz 21.00
  ● Piątek 13.01.2023r – odprawa sędziów godz 8.00
  ● Piątek 13.01.2023r – ocena zwierząt od godz 9.00

  Wystawa ogólnodostępna:
  ● Sobota 14.01.2023r – od godz 8.00 do godz 17.00
  ● Sobota 14.01.2023r – wieczór hodowcy od godz 17.00
  ● Niedziela 15.01.2023r – wystawa ogólnodostępna od godz 8.00 do godz 14.00
  ● Niedziela 15.01.2023r – rozdanie nagród od godz 12.00
  ● Niedziela 15.01.2023r – godz 14.00 zamknięcie wystawy i wydawanie zwierząt

  Miejsce z wyminą nadwyżek hodowlanych:
  ● Sobota od godz 6.00
  ● Niedziela od godz 6.00

  OPŁATY

  ● Opłata wpisowa – 70 zł
  w ramach tej opłaty zawarty jest katalog, wejściówka na dwa dni
  wystawowe (sobotę i niedzielę), ewentualne nagrody i pamiątka z wystawy
  ● Opłata za „oczko wystawowe” za gołębia – 20 zł
  ● za szt drobiu – 10 zł
  ● za szt królika – 10 zł
  ● za inne zwierzęta – umowa
  indywidualna
  ● Opłata za wolierę związkową – 150 zł
  ● Opłata za wolierę prywatną – 100 zł
  ● Jednodniowy bilet wstępu (dorośli) – 20 zł
  ● Jednodniowy bilet wstępu (dzieci do lat 13-tu) - wstęp wolny
  ● Grupy zorganizowane dzieci, młodzieży szkolnej - wstęp wolny
  oraz studentów (po uzgodnieniu z Organizatorem terminu)
  ● „Oczko” dla wymiany materiału hodowlanego - 20 zł / 1 dzień
  ● Katalog - 15 zł
  ● Parking - 10 zł
  ● Reklama czarno-biała amatorskiej hodowli zwierząt - 100 zł
  w Katalogu (cała strona)
  ● Reklama czarno-biała amatorskiej hodowli zwierząt - 50 zł
  w Katalogu (pół strony)
  ● Opłata za wcześniejsze wyjęcie eksponatu ocenionego - 20 zł
  z „oczka” na wystawie
  ● Opłata za wcześniejsze wyjęcie eksponatu z woliery - 20 zł

  Komisarz wystawy - Krzysztof Stachurski, tel.: 504 285 724

  Arena Pruszków - odnośnik do mapy Google
   
     
    10-01-2023    
       
    Wystawa Warszawska 2023  
     
     
    29-11-2022    
       
    Wystawa Warszawska 2023  
    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji eksponatów na Wystawę Warszawską, która odbędzie się w dniach 14 - 15 stycznia 2023. Rejestrować można się w terminie od 1 listopada 2022 do 30 listopada 2022.

  Rejestracji można dokonać:

  1. - elektronicznie, za pomocą naszej strony internetowej;
  2. - papierowo, na druku zgłoszeniowym.


  Rejestracja elektroniczna:
  Aby zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego w zakładce "rejestracja na wystawę". Proces wymaga wprowadzenia w odpowiednie pola danych odnośnie hodowcy i zgłaszanych eksponatów. Po wprowadzeniu wszystkich danych zostanie utworzone konto użytkownika. Konto będzie zawierał wprowadzone zgłoszenie oraz dane teleadresowe. Zgłoszone dane teleadresowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby organizacji wystawy i nie będą udostępniane osobom trzecim.

  Szczegółowy opis jak zarejestrować eksponaty za pomocą naszej strony internetowej znajduje się tutaj:

  www.hodowcy.waw.pl/materialy/elektroniczna_rejestracja_na_wystawe.pdf

  Zaletą rejestracji elektronicznej jest to, że wprowadzone dane można dowolnie edytować. W przypadku gdy ktoś zmieni zdanie możliwa jest edycja zgłoszenia. Hodowca może dodawać lub usuwać  zgłoszone eksponaty a także zmieniać ich opisy. Możliwe są też zmiany w ilościach zamawianych klatek. Wszystkie te czynności dostępne są po zalogowaniu się w zakładce "moje konto".  

  Jeżeli ktoś już rejestrował eksponaty drogą elektroniczną lub zgłaszał adres e-mail do systemu powiadomień i ma założone konto wtedy przed rejestracją należy się zalogować do zakładki "moje konto". Dla osób zapominalskich przewidziany jest mechanizm przypominania haseł.

  Rejestracja papierowa:
  Aby zarejestrować się tradycyjnie należy pobrać z zakładki "do pobrania" druk rejestracji eksponatów. Druk należy wypełnić i przesłać na:

  Krzysztof Stachurski - Pracownia Złotnicza, 04-172 Warszawa
  ul. Grochowska 99

  Informacje pod tel. 504 285 724
   
   
  załączniki:
   
    06-11-2022    
       
   
  1 2 3 ... 26