ITS Michalewczwski  
  www.michalczewski.pl  
  Klub Hodowców Rasy Niemecki Wystawowy  
  www.niemiecki-wystawowy.pl  
  Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza  
  www.pzhgridi.pl  
  Srebrniak Polski  
  www.srebrniak.pl  
  Warszawski Klub srebrniaka im. Edwarda Złotkowskiego pod patronatem WZHGRiDO  
  www.srebrniaki.waw.pl